De beste zorg
krijg je thuis

Over Cura Domi

Er kan een moment komen waarop u verpleging of verzorging nodig heeft. Vaak tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, soms permanent, bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening. Cura Domi Thuisverpleging biedt u verpleging & verzorging aan huis.

We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Samen met u en eventuele mantelzorgers kijken we welke zorg nodig is en op welke manier we die zorg het best kunnen organiseren. We werken daarbij nauw samen met andere professionals, zoals huisartsen en andere paramedici.